Serveis

meridianaR2

PM
Project Management

Direcció integrada de projectes d'edificació, en el sector residencial i terciari.

bcnviviendas

PMO
Project Monitoring

Monitoratge i seguiment de projectes d'edificació, termini, pressupost i qualitat.

SantCugat

DEO
Direcció d'Execució d'Obra

DEO i elaboració del Pla de Control de Qualitat, PCC, i el seu seguiment.

Mercado_Galvayn

CM
Construction Management

Gerència integrada de construcció. Coordinació i Control de terminis, preu i qualitat de l'edificació.

Almacenes_puerto

DDT
Due Diligence Tècnica d'edificis

Anàlisi tècnica d'un edifici construït, en quant a la seva estructura, arquitectura i instal·lacions, així com el seu compliment normatiu preceptiu.

EBach_0771-74

CC
Control de Costos

Cost Management, elaboració de Pressupost objectiu d'un projecte i el seu seguiment. Planificació valorada.

Casa_lechuga

PD
Promoció Delegada

Desenvolupament complet d'una promoció des de la seva concepció assumint totes les funcions del Promotor.

PaseoDeGracia91

Altres Serveis

Auditoria de Projectes.
Assistència tècnica personalitzada.