Idiomes:
CAT
Contacte
Àrea Client
 

ALTRES SERVEIS

SAI, Servei a Actius Immobiliaris per a entitats financeres.

El servei proposa la implantació d’activitats que inicialment facilitaran el coneixement de la situació actual d’aquests actius i, posteriorment, el control i seguiment dels mateixos. Amb això, evitarem la seva degradació i pèrdua de valor.

SIGE, Servei d’Inspecció General d’Edificis.

El Servei d’Inspecció General d’Edificis, SIGE, és un instrument de coneixement i de control del estat del seu edifici, que pot ser utilitzat amb garanties a efectes de reclamació, si és el cas, en el futur.

Due Diligence Tècnica d’edificis.

Anàlisi tècnic d’ edificis existents o en construcció. Emissió d’un informe signat per tècnics competents que compren, la seva situació urbanística, l’estat de la seva estructura, arquitectura i les seves instal·lacions.

Revisió de projectes.

Anàlisi dels projectes en funció de la seva constructibilitat, detecció de possibles errors i omissions. Enginyeria de valor.

Informes i dictàmens.

Experiència, capacitat tècnica i imparcialitat són les bases sobre les que Supportis realitza informes i dictàmens sobre edificació, Arquitectura i urbanisme, per a fins particulars i jurídics.

 

Últims projectes

Edificis Residencials, 80 habitages,  Playa San Joan, Alacant